Khí công

Phép Đạo dẫn trong khí công

Phép Đạo dẫn trong khí công
Phép đạo dẫn là một phương pháp tĩnh tọa luyện tập hơi thở giống như phương pháp của Thiền và Yoga nhằm gia tăng thể lực và trí tuệ.

Kinh nghiệm luyện Dịch cân kinh

Kinh nghiệm luyện Dịch cân kinh
   Xin trân trọng giới thiệu kinh nghiệm luyện Dịch cân kinh của Bác sỹ Huỳnh Bảo Khương đã đăng bài viết của BS Lê Phước Khánh nói về môn luyện “ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH”, và những hiệu quả chữa bịnh, giữ gìn sức khoẻ cho nhiều ngườị  

Tâm thức trong khí công

Tâm thức trong khí công
Thể là cái gốc của muôn loài muôn vật, lúc nào cũng vô tướng, tịch lặng, rỗng không mà lại ẩn tàng khả năng thích ứng. Dụng là thể, hiển tướng thông qua duyên. Do vậy nên tuy năng động mà ngầm chứa cái mầm quay về rỗng không yên lặng. Lực làm thể biến hoá thành dụng rồi trở về thể gọi là khí.  

Khí công nguyên pháp

Khí công nguyên pháp
Trong các phương pháp tập khí công, có một phương pháp cực kỳ căn bản, tích tụ lực ở Đan điền rất vững chắc, làm nền tảng cho mọi phương pháp luyện tập khí công khác, đó là Khí công nguyên pháp.  

Khí công là gì ?

Khí công là gì ?
Trong mươi năm trở lại đây phương pháp khí công dưỡng sinh của y học cổ truyền được nhiều người quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và tập luyện.