Tác dụng của Thông Tâm lạc trên não bộ

Tác dụng của Thông Tâm lạc trên não bộ

 

Trong quá trình bệnh lý và sinh lý của qua trình tái tưới và không tái tưới ở bệnh nhân tai biến mạch máu não cấp tính đẫn đến ảnh hưởng 1 nửa người. nghiên cứu chúng minh cho thấy, Thông tâm lạc cải thiện rất rõ vi tuần hoàn bị tổn thương.

 

 

 
TÁC DỤNG BẢO VỆ HỆ THẦN KINH
 
THẢI TRỪ GỐC TỰ DO VÀ LIPID PEROXIDATION
ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG SOD
     So với sau 1 giờ P < 0,05                           so với nhóm đối chiếu I – R P < 0,05
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm điều trị dự phòng và nhóm điều trị, hàm lượng MDA đều hạ thấp, hàm lượng SOD hoạt tính tăng cao, cho thấy viên nang Thông tâm lạc có tác dụng thành tựu giảm trừ gốc tự do do đó đạt đến tác dụng bảo vệ neuron thần kinh thiếu máu.
 
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TÂM LẠC ĐỐI VỚI MDA
 
          So với sau 1 giờ P < 0,05                           so với nhóm đối chiếu I – R P < 0,05
 
 
 
ỨC CHẾ DI CHUYỂN CA ++ NỘI BÀO
 
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TÂM LẠC ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG LPO
So sánh với 1h P < 0,05 ; so với nhóm đối chiếu I – R P < 0,05
 
Thông tâm lạc có khả năng hạ thấp hàm lượng LPO, tăng cường hoạt tính men Na – Ka – ATPase, từ đó ức chế di chuyển Ca ++ nội bào, giảm quá tải Ca, đạt đến tác dụng tăng tái tưới máu vùng tổn thương thiếu máu.
 
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TÂM LẠC
ĐỐI VỚI HOẠT TÍNH ENZYME NA – K - ATPASE
So sánh với 1h P < 0,05 ; so với nhóm đối chiếu I – R P < 0,05
 
 
 
KHÁNG HUỶ HOẠI TẾ BÀO THẦN KINH.
Thông tâm lạc hạ thấp Caspase – 3 hoạt tính, điều tiết hoạt hoá gene c-fos tái tưới máu cho tổ chức thiếu máu sớm.
Thẩm phán Hà – Tăng Lệ Lợi – Trần Sinh Đệ bệnh viện Kim Thuỵ thuộc Đại học giao thông Thượng Hải.
BẢO VỆ SIÊU CẤU TRÚC NEURON THẦN KINH
 
Quan sát dưới kính hiển vi điện tử cho thấy : nhóm giải phẫu thuật kết cấu tế bào neuron thần kinh rõ ràng nhất, trong nhân tế bào chất nhiễm sắc phân bố không đều, trong bào tương ergastoplasm, mitochondrinon, ribosome kết cấu đều hoàn chỉnh. ở nhóm đối chiếu, nhóm mô hình cho thấy : tế bào neuron thần kinh phù nề, nhân tế bào nhiễm sắc thể tụ đặc, mất hết bào tương, một số mitochondrinon nhăn nheo, mật độ hính ma trận gia tăng, một số ribosome chuyển sang dang bọt trống. Nhóm Thông tâm lạc và Nimodipin có thể thấy rất rõ rệt giảm số lượng tế bào thần kinh thiếu máu như mô tả ở trên.
Đinh Tố Cúc Bệnh viện Trường Hải thuộc Đại học Quân Y số 2
 
CẢI THIỆN VI TUẦN HOÀN NÃO.
 
Trong quá trình bệnh lý và sinh lý của qua trình tái tưới và không tái tưới ở bệnh nhân tai biến mạch máu não cấp tính đẫn đến ảnh hưởng 1 nửa người. nghiên cứu chúng minh cho thấy, Thông tâm lạc cải thiện rất rõ vi tuần hoàn bị tổn thương.
 
THÔNG TÂM LẠC BẢO VỆ TỔ CHỨC VI TUẦN HOÀN VỎ NÃO TẮC MẠCH.
 
Nhóm giả phẫu thuật mặt cắt ngang huyết quản hình tròn cho thấy tế bào nội bì hơi bằng phẳng, bề mặt phẳng sáng, lòng huyết quản tương đối rộng, màng đáy hoàn chỉnh. Nhóm mô hình huyết quản biến hình hẹp, màng đáy không hoàn chỉnh, chu vi huyết quản có hiện tượng phù nề rõ rệt, Nhóm Thông tâm lạc có thể thấy rõ cải thiện sự thay đổi kết cấu vi tuần hoàn huyết quản, thấy rõ cải thiện số lượng lớn.
 Tăng rõ rệt số lượng vi tuần hoàn hoàn vỏ não tắc mạch.
Hình ảnh số huyết quản vi mạch não khi tắc mạch sau 24 h.
So sánh với nhóm mô hình, nhóm điều trị các giai đoạn khác nhau, trong võ não yếu tố VIII hoạt hoá tăng rõ rệt ( P< 0,01). Nhóm Thông tâm lạc với liều khác nhau đều ưu thế hơn nhóm đối chiếu ( P< 0,01). Hình ảnh bên cho thấy Thông tâm lạc có khả năng tăng rất rõ số lượng vi huyết quản ở tổ chức não thiếu máu.
Ngô Dĩ Linh – Ngô Chính Quốc – Viên Quốc Cường Viện nghiên cứu Y – Dược thuộc Đại học Y khoa Hà Bắc.
 
VIÊN NANG THÔNG TÂM LẠC : CÓ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG ĐỐI VỚI BỆNH MẠCH NÀO THIẾU MÁU.
 
Cải thiện rõ rệt chức năng tổ chức não thiếu máu, năng cao chất lượng sống
Phân số ESS của Nhóm thông tâm lạc ở ngày 30 và 90 ưu thế hơn nhóm thường qui ( P< 0,05)
 
Chỉ số Barthel1 ở thời gian ngày 90 rõ rêt hơn ở nhóm điều trị thường qui ( P< 0,05).
 
 
Hồ Văn Lập – Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh thuộc Đại học Y – Dược Thủ Đô.
 
 
CẢI THIỆN CHỨC NĂNG NHẬN THỨC CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
 
SO SÁNH MMS, TÁI NHẬN THỰC THỊ GIÁC, HỒI ỨC HÌNH ẢNH, ĐỘ RỘNG DẢI SỐ TỪ 1 ĐẾN 100 CỦA 2 NHÓM BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐIỀU TRỊ.
 
Nghiên cứu kết quả này cho thấy, bệnh nhân cấp tính tai biến mạch máu não trên cơ sở điều trị bằng các thuốc thường qui thêm thuốc Thông tâm lạc cải thiện rõ rệt chỉ số phản ảnh nhận thức trí nhớ về thời gian và độ rộng, đồng thời, phản ánh chỉ số MMSE của tổng nhận thức cũng rất rõ rệt.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 CẢI THIỆN HỒI PHỤC CHỨC NĂNG CHI SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CẤP TÍNH
Hiệu quả điều trị chức năng vận động chi đối với bệnh nhân ( áp dung phương pháp tích năng vận động của Fugi – Meyer) 
Nghiên cứu ngẫu nhiên trên 150 bnh nhân tai biến mạch máu não, ngẫu nhiên phân nhóm đối chiếu, ở ngày thứ 15 của thời kỳ hết cấp tính, ngày 30 , 60, 90, 180 của thời gian hồi phục, so sánh giữa nhóm Thông tâm lạc và nhóm điều trị, hiệu quả lâm sàng cải thiện chức năng vận động cho bệnh nhân rất rõ rệt, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ( P < 0,05)
 
Tả Tuấn Linh – Trần Kính Hợp – Đại học Trung Y Quảng Châu.
 
HẠ THẤP TỶ LỆ TÁI PHÁT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
 
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TÂM LẠC ĐỐI VỚI TẦN SỐ PHÁT SINH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

                                 Tổng số ca ( ca)                   Số ca phát sinh                      %

 
Nhóm điều trị                 182                                         9                                       4.9
Nhóm đối chiếu              178                                       13                                      7.3
P                                                                                                                         < 0.05

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nghiên cứu do Đại học Hoa Tây Tứ Xuyên chủ trì , kết hơp với 11 bệnh viên tiến hành nghiên cứu tại nhiều trung tâm, ngẫu nhiên, phân nhóm đối chiếu, kết quả cho thấy, thông tâm lạc hạ thấp tỷ lệ tái phát tai biến mạch máu não ( P < 0,05).
Chu Trần Bệnh viên Tây Hoa thuộc Đại học Tứ Xuyên.